Elevhälsoteam (EHT)

Elevhälsoteam:            
             
Kurator     Linn Karrin     070 - 298 34 73
      linn.karrin@vgregion.se      
             
Specialpedagog     Pia Zielke-Dahlberg     076 - 113 96 46 
      pia.zielke@vgregion.se      
             
Skolsköterska     Anna Nirs     076 - 338 09 46
      anna.nirs@vgregion.se      
             
Studie och yrkesvägledare     Sandra Arnagård     076 - 940 27 94
      sandra.arnagard@vgregion.se